FUT Yöntemi İki kulak arası mesafeden bir şerit halinde Plastik Cerrah tarafından alınan köklerin hemşireler tarafından 1’li, 2’li, 3’lü greftler şeklinde Foliküler ünitelere ayrıştırılması işlemidir.

Ekim yapılacak alanda uygun saç kökünün elde edilmesi için cm² başına düşen “saç yoğunluğu ” önceden hesaplanır ve ölçülür.Elde edilmesi hedeflenen kök miktarı için gereken şerit uzunluğunun ve genişliğinin en uygun durumda olması tespit edilir.

Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT) ileri teknoloji ile desteklenen ve çok gelişme gösteren saç nakli yöntemleri arasındadır ancak gelişmeler FUE tekniğinin daha çok tercih edilmesini sağlamış, FUT tekniğinin tercih edilen yöntemlerde ikinci sırayı almasına neden olmuştur.